Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση με την ασφάλειά σας χωρίς εσείς να κουραστείτε. Είμαστε συνεργαζόμενο συνεργείο της INTERAMERICAN και δίνουμε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ: ότι το αυτοκίνητό σας επισκευάστηκε από συνεργείο συνεργαζόμενο με την INTERAMERICAN.Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν ικανοποιούν τις προδιαγραφές του πρωτότυπου εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα στην εφαρμογή τους καθώς και στη λειτουργία και εμφάνιση του αυτοκινήτου σας. Όλες οι επισκευές συνοδεύονται από δύο (2) χρόνια εγγύηση για την φανοποιία και δώδεκα (12) μήνες για τα μηχανικά μέρη. Η εγγύηση αυτή καλύπτει την ποιότητα της εργασίας και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη επισκευή. Για να ισχύει η εγγύηση είναι απαραίτητη η σφραγίδα του συνεργαζόμενου συνεργείου και η υπογραφή του υπεύθυνου. ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Για να κάνετε χρήση της εγγύησης πρέπει να φέρετε το αυτοκίνητό σας μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης επισκευής. Η επισκευή γίνετε δωρεάν, εφόσον οι πιθανές ζημιές δεν οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως:

  • πρόσκρουση
  • χτυπήματα από πέτρες ή άλλη εξωτερική αιτία
  • πτώση χημικών ή άλλων καυστικών ουσιών
  • παρατεταμένη παραμονή σε θαλάσσιο περιβάλλον
preloader
2
4
5
6
7
8
9
10
DSCN0002
DSCN0004